Nieuwsbericht Inwonertal 2010 gegroeid

Gepubliceerd op: 06 januari 2011

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bevolking van Bedum in 2010 is gegroeid. Bedum telde op 1 januari 2011 10.497 inwoners; 50 meer dan op dezelfde datum vorig jaar. Opmerkelijk is dat de groei voor een belangrijk deel een gevolg is van een vestigingsoverschot. Dat is sinds 1999 niet meer voorgekomen.

Geboorte en overlijden

De gemeente Bedum telde op 1 januari van dit jaar 5.244 mannelijke en 5.203 vrouwelijke inwoners. Het aantal geboorten bedroeg 99 (54 jongens en 45 meisjes). Er overleden 82 Bedumers; 40 mannen en 42 vrouwen.

Vestigingsoverschot

In 2010 vestigden zich 430 personen in de gemeente. Er vertrokken 397 naar elders. Het vestigingsoverschot bedroeg dus 33 personen. Het is voor het eerst sinds 1999 dat de gemeente weer een vestigingsoverschot kent.

Woningbouw

In het achterliggende decennium daalde het inwonertal van de gemeente licht. Dit was mede een gevolg van stagnatie in de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Sinds een paar jaar wordt er gebouwd in met name het bestemmingsplan Ter Laan 4 in Bedum. Daar worden de komende jaren rond de 335 woningen gerealiseerd. Sinds de eerste woningen in het plan zijn opgeleverd, laat de bevolkingsontwikkeling voorzichtig een trend naar boven zien. De verkoop van woningen in het plan verloopt alleszins redelijk, de crisis op de huizenmarkt ten spijt.

De definitieve bevolkingscijfers over 2010 worden in juni door het CBS bekend gemaakt.