Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst rondweg

Gepubliceerd op: 23 september 2014

Voor omwonenden en geïnteresseerden vindt er op maandag  29 september  in het Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum,  tussen 17.00 uur en 20.00 uur, een inloopbijeenkomst plaats over de voortgang van de plannen rondom de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum. U kunt zelf kiezen op welk tijdstip u wenst te komen.

Het college van gedeputeerde staten van Groningen  en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum hebben zich  op 9 september jl.  uitgesproken voor voorkeursalternatief 2  als best mogelijk optie voor de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg om Bedum.  Tot en met woensdag 8 oktober kunt u uw zienswijze (bezwaar) hierop indienen. Dit kan ook tijdens de inloopbijeenkomst.