Bekendmaking Inloopbijeenkomst ambulancepost

In september 2013 is in een bijeenkomst in het Trefcentrum het voornemen gepresenteerd om een ambulancepost te vestigen aan de St. Annerweg 2 te Bedum. Nadien zijn de plannen verder uitgewerkt. Om u te informeren over de planuitwerking wordt een inloopbijeenkomst gehouden op:

maandag 6 oktober 2014, tussen 17.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis, Schoolstraat 1 te Bedum.

Vertegenwoordigers van Ambulancezorg Groningen en de gemeente zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Met een reactieformulier kunt u uw mening geven over de plannen. Aansluitend op de inloopavond ligt de planuitwerking met bijbehorende stukken gedurende een periode van twee weken (tot en met 20 oktober 2014) in het gemeentehuis bij de afdeling VROM ter inzage. Ook gedurende deze periode kunt u reageren op de plannen.

 

Kaart met een markering op Gemeente Bedum