Nieuwsbericht Informatiebijeenkomsten over zorg voor inwoners van Bedum

Gepubliceerd op: 24 november 2014

In december organiseert de gemeente Bedum verschillende laagdrempelige informatieve bijeenkomsten voor inwoners die meer willen weten over wijzigingen in de zorg vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners worden geïnformeerd over de veranderingen. Ook zijn ze van harte welkom om tijdens deze bijeenkomsten vragen te stellen over bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding. Inwoners kunnen daarbij in  gesprek met wethouder Menne van Dijk, een beleidsmedewerker en Wmo-consulent van de gemeente Bedum. Zij kunnen daarvoor terecht in hun eigen dorpshuis, maar zijn ook van harte welkom bij de bijeenkomsten in naburige dorpen.

Wmo verandert

De Wmo is er om te ondersteunen. Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. In 2015 verandert deze wet. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden. Voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding die nu nog onder de AWBZ vallen,  kunnen inwoners in het nieuwe jaar bij het ZorgLoket in het gemeentehuis terecht.

Data

Alle bijeenkomsten duren van 14.00 tot 15.30 uur. Op 8 december is men van harte welkom in de ‘Verzoamelstee’ Onderdendam/dorpshuis ‘Zijlvesterhoek’, Achterweg 1 Onderdendam. Inwoners van Noord- en Zuidwolde zijn van harte welkom op 11 december in dorpshuis ‘De Kern’ van Zuidwolde aan de Noordwolderweg 8. Op 16 december vindt de bijeenkomst plaats in de ‘Verzoamelstee’ van Bedum, Alegunda Ilberi aan de Prof. Boermastraat 2.

Meer informatie

Op www.hoeverandertmijnzorg.nl en op deze website vindt u meer informatie over veranderingen in de zorg.