Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst herinrichting Waldadrift 19 juli

Gepubliceerd op: 14 juli 2017

Op woensdag 19 juli houdt de gemeente Bedum een bijeenkomst waar de plannen voor de herinrichting van de Waldadrift worden gepresenteerd. Deze belangrijke verkeersader in Bedum gaat in 2018 op de schop. De presentatie wordt gehouden in het Trefcentrum Bedum. Geïnteresseerden kunnen daar van 17.00 tot 19.30 terecht.

De Waldadrift is de belangrijkste ontsluitingsweg voor de oostelijk woonwijken van Bedum. Ook verkeer van en naar Stedum/Ten Boer maakt er gebruik van. De weg wordt verder intensief gebruikt door fietsers.

Om de verkeersveiligheid van fietsers te vergroten, besloot de gemeenteraad vorig jaar een deel van de Waldadrift te voorzien van een vrij liggend fietspad. Die komt aan de zuidkant van de weg te liggen. Het fietspad begint bij de Groningerweg en eindigt bij het Arjen Robben voetbalveldje. De rest van de Waldadrift wordt voorzien van zogenaamde 'fietssuggestiestroken'.

Ook de riolering moet worden aangepast. De capaciteit wordt vergroot. Van de gelegenheid wordt verder gebruik gemaakt door ook de groenvoorzieningen aan te passen en de parkeergelegenheid langs de weg te verbeteren.

De plannen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met straat en buurtbewoners. Die hebben met name een stempel gedrukt op de nieuwe groenvoorzieningen en de veiligheidsaspecten.

De definitieve plannen voor de Waldadrift worden na de komende vakantieperiode vastgesteld. Met uitvoering van het omvangrijke werk wordt in de loop van 2018 begonnen. De nieuwe Waldadrift moet vóór 2019 klaar zijn.