Nieuwsbericht Informatieavond gemeentelijke vrijwilligersverzekering

Gepubliceerd op: 21 februari 2013

De Steunpunten Vrijwilligerswerk in de gemeenten Bedum, Eemsmond en Winsum/ De Marne nodigen geïnteresseerden en belanghebbenden uit voor een informatieavond over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering op dinsdag 5 maart 2013 in Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1, 9959 PC Onderdendam, aanvang: 19.30 uur (tot ca. 21.30 uur).

Collectieve verzekering voor vrijwilligers

Al enkele jaren zijn vrijwilligers in de meeste Nederlandse gemeenten collectief verzekerd via de VNG-Vrijwilligerspolis (VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten). Ook de gemeenten Bedum, Eemsmond, de Marne en Winsum zijn hierbij aangesloten. Daardoor zijn diverse verzekeringen van toepassing op vrijwilligers en in bepaalde gevallen vallen ook mantelzorgers onder de dekking. U kunt de polis vinden in de gemeentewinkel van bedum.

Veel (vrijwilligers)organisaties blijken onvoldoende op de hoogte van het bestaan van deze verzekeringen, reden waarom we een informatieavond organiseren over dit onderwerp. Daarnaast roept de vrijwilligersverzekering allerlei vragen op bij vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, zoals:

  • Wie vallen er onder de vrijwilligersverzekering? Wat is de dekking?
  • Hoe kan geleden schade gedeclareerd worden?
  • Is er mogelijk sprake van een dubbele verzekering?

Deze en andere vragen worden de 5e maart besproken door de heer Albert Meijer van Centraal Beheer Achmea. Uiteraard is er ook ruimte voor uw eigen vragen. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor organisaties die werken met vrijwilligers. Er kunnen maximaal twee personen per organisatie worden aangemeld.

Aanmelden

U kunt zich tot 1 maart 2013 aanmelden via info@welzijnbedum.nl  of u stuurt een briefje naar “de Schakel”, de Vlijt 1, 9781 NP Bedum.