Nieuwsbericht Informatie-avonden onderzoeken aardbevingen door gaswinning

Gepubliceerd op: 26 augustus 2013

Het Regionaal Informatiepunt Gaswinning organiseert op 5 en 12 september twee thema avonden over de onderzoeken naar aanleiding van aardbevingen door gaswinning in Noordoost-Groningen. Vorige week donderdag heeft het ministerie van Economische Zaken enkele onderzoeken openbaar gemaakt. 

Op 5 september licht kennisinstituut Deltares toe welk effect aardbevingen heeft op de infrastructuur (dijken, gasleidingen en hoogspanningslijnen). Op 12 september wordt het onderzoek naar de waarde van huizen toegelicht door onderzoeksbureau Ortec Finance.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gemeente@loppersum.nl.  

Op de website van de gemeente Loppersum is informatie te vinden over oa de thema-avonden en de onderzoeken: www.loppersum.nl