Nieuwsbericht Informatie- en gespreksavond over vrijetijdsactiviteiten voor jongeren met een beperking

Gepubliceerd op: 18 februari 2013

Logo Centrum voor jeugd en gezin
Wordt er in de gemeente Bedum voldoende geboden aan activiteiten in de vrije tijd voor jongeren met een beperking? Deze vraag staat centraal tijdens een informatie- en gespreksavond die het Centrum voor Jeugd en Gezin Bedum op 18 maart organiseert in samenwerking met andere organisaties voor kinderen met een beperking. De avond is speciaal bedoeld voor ouders en kinderen die bekend zijn met een beperking.

Behoefte aan nieuwe activiteiten?

De avond gaat over vrijetijdsactiviteiten voor jongeren. In veel gemeenten, ook in Bedum, zijn er vrijetijdsactiviteiten voor jongeren, op het gebied van sport en recreatie, kinderdisco, muziekonderwijs, allerlei cursussen (bijv. handvaardigheid), enzovoort. Ook vanuit het onderwijs wordt het nodige geboden. Tijdens de avond willen de organisaties graag in gesprek met ouders en hun kinderen over de belemmeringen die jongeren en hun ouder ervaren om deel te nemen aan deze "gewone" activiteiten? Is er behoefte aan nieuwe activiteiten, in groepsverband of met behulp van een "maatje"? Wat mist ú in Bedum? Wat kunnen wij voor u doen? Er is namelijk veel mogelijk!

De avond wordt georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin Bedum, ’s Heeren Loo, Humanitas Hogeland, Het Huis voor de Sport, MEE-Groningen en stichting Welzijn Bedum. Ouders en jongeren zijn van harte welkom op maandag 18 maart 2013 in "de Schakel", de Vlijt 1 in Bedum. Aanvang 20.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan via email: info@welzijnbedum.nl. De entree is gratis. Voor informatie over de informatieavond kunt u contact opnemen met de Stichting Welzijn Bedum, Tel. 3015549, Email info@welzijnbedum.nl.