Nieuwsbericht Incidenteel Cultuurbudget

Gepubliceerd op: 23 april 2018

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

Aanvraagperiode

Tot en met 31 december 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en uiterlijk op 1 november. De aanvraag moet 13 weken voor de start van de activiteit binnen zijn.

Beschikbaar budget

Voor 2018 is een budget beschikbaar van 420.000 euro.

Voor wie?

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen).

Voorwaarden

Het project richt zich op actieve deelname aan amateurkunst en/of op presentatie(s) van Groninger erfgoed.Bij het project en de organisatie daarvan zijn deelnemers uit meerdere gemeenten betrokken.Gemeenten en andere partijen betalen mee.U ontvangt geen subsidie voor activiteiten gericht op het reguliere onderwijs of cursusaanbod, reguliere activiteiten (bijvoorbeeld van bestaande koren en toneelgezelschappen) of podiaprogrammering.Voor een subsidie voor activiteiten gericht op professionele kunsten kunt u terecht bij de Kunstraad Groningen.

Voor de volledige voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50 procent van de totale projectkosten.De maximale subsidie is 60.000 euro per project.De minimale subsidie is 15.000 euro per project.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de Provincie Groningen.