Nieuwsbericht Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op woensdag 16 mei

Gepubliceerd op: 14 mei 2018

Op woensdag 16 mei a.s. vindt om 9.00 uur een hoorzitting van de intergemeentelijke (gemeenten Bedum, Winsum, De Marne) commissie bezwaarschriften plaats in het gemeentehuis van Bedum. De commissie behandelt een bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van het verzoek om realisering van een uitweg op het perceel Beckeringhstraat 31 in Onderdendam.

Tijdens deze hoorzitting kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bij de gemeente zijn bezwaren mondeling toelichten. De hoorzitting is in beginsel openbaar, maar de commissie kan besluiten de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 050-3018273.