Nieuwsbericht Herinrichting Waldadrift binnenkort van start

Gepubliceerd op: 30 mei 2018

De werkzaamheden aan De Vlijt in Bedum naderen hun voltooiing. De weg, waarin een nieuwe riolering is gelegd,  wordt in de loop van juni opgeleverd. Nu dat werk op het punt van afronden staat, komt de herinrichting van de Waldadrift om de hoek kijken. Die start op 1 juli. Met de eerste werkzaamheden is al begonnen. Vanaf de rotonde in de Groningerweg tot aan het Arjen Robben voetbalveldje komt een vrij liggend fietspad te liggen. Daarmee neemt de veiligheid voor fietsers aanzienlijk toe.

Net als in De Vlijt wordt ook in de Waldadrift de riolering vernieuwd. De capaciteit daarvan wordt vergroot. Dit gebeurt met het oog op van de verwachte toename van de neerslag in de toekomst. Naast een nieuw wegdek wordt ook het groen langs de weg vernieuwd. De afgelopen jaren verdwenen al veel bomen. Die leden aan de 'essentaksterfte' en werden uit veiligheidsoverwegingen gekapt. De plannen voor de herinrichting van de weg zijn in nauwe samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

De planning voor het werk is inmiddels in grote lijnen bekend. De herinrichting wordt in fasen gedaan. Dat gaat gepaard met stremmingen en omleidingen. Het werk moet voor de kerst van dit jaar zijn afgerond. Over de herinrichting van de weg, de stremmingen en de omleidingen wordt op 5 juni een inloopbijeenkomst gehouden. Belangstellenden zijn van 17.30 tot 20.30 uur welkom in het Trefcentrum Bedum.

Meer over de herinrichting Waldadrift