Nieuwsbericht Help vluchtelingen

Gepubliceerd op: 18 september 2015

De vraag hoe we asielzoekers de helpende hand kunnen toesteken houdt de gemeente en andere organisaties in de gemeente bezig. Die vraag leeft ook bij onze inwoners. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) roept vrijwilligers op met hun hulp aan te sluiten op bestaande initiatieven. Wilt u iets doen voor de vluchtelingen die ons land bereiken? Op de volgende websites vindt u meer informatie: