Nieuwsbericht Grof vuil brengen naar afvalbrengstation ARCG Groningen

Gepubliceerd op: 30 december 2013

Bedumers die met grof vuil omhoog zitten, kunnen vanaf 1 januari vier keer per jaar gratis terecht bij het Afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Grof vuil aanbieden op dat station kost nu in veel gevallen nog geld. Met ingang van het nieuwe jaar is dat gratis. Voor bouw en sloopafval, inclusief asbest, moet wel worden betaald. Bij het Afvalbrengstation  op het industrieterrein Winschoterdiep kunnen inwoners van de gemeenten die bij ARCG aangesloten zijn allerlei soorten afval kwijt. Het aanbieden van een aantal daarvan, zoals chemisch afval, is altijd al gratis geweest. Voor grof vuil moest een bedrag betaald worden, afhankelijk van de soort en de hoeveelheid. Dat vervalt dus na 1 januari, met uitzondering van bouwafval.

De nieuwe regeling geldt voor alle Bedumer huishoudens die afvalstoffenheffing aan de gemeente betalen. Dit kan op het afvalbrengstation worden gecontroleerd. Ook kunnen ARCG-medewerkers om een legitimatiebewijs vragen.  Grof vuil van bedrijven is van de gratis regeling uitgesloten. Als er vaker dan vier keer per kalenderjaar grof vuil wordt aangeboden dan moet wel worden betaald. De bedragen zijn afhankelijk van de hoeveelheid die gebracht wordt. Met de nieuwe regeling hoopt het gemeentebestuur het zelf brengen van grof vuil te stimuleren. De kosten worden geschat op 17.000 euro. De nieuwe regeling wordt in de loop van 2014 geëvalueerd.