Nieuwsbericht Gratis compost in Bedum

Gepubliceerd op: 02 maart 2018

Op zaterdag 17 maart aanstaande kunnen inwoners van de gemeente Bedum gratis compost ophalen bij Openbare Werken aan de Industrieweg in Bedum. Dat kan van 9.00 tot 12.00 uur. Dat gebeurt in het kader van de Landelijke Compostdag.

Met deze actie bedankt de gemeente haar inwoners voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval (zoals snoeihout, takken en gras) gescheiden aan te leveren. Uit deze grondstoffen wordt compost geproduceerd. Compost wordt gebruikt voor bodemverbetering.

Per huishouden kan ongeveer 500 liter ofwel een halve kubieke meter opgehaald worden. De gemeente wijst er wel op dat het laden van de compost in aanhangers voor eigen risico gebeurt. De gemeente werkt die dag met shovels en hoewel de grootst mogelijk voorzichtigheid wordt betracht, is schade niet helemaal uit te sluiten. Ook waarschuwt de gemeente ervoor dat geladen aanhangers afgedekt moeten worden; de politie kan anders verbaliserend optreden. De gemeente laat voor de dag een flinke hoeveelheid compost aanvoeren. Desondanks wordt de regel 'op is op' gehanteerd.

Naast het afhalen van gratis compost is Openbare Werken zaterdag ook geopend voor het brengen van verschillende soorten afval, zoals grof metaal, vlakglas, klein chemisch afval, grondoverschotten en elektrische apparaten.