Nieuwsbericht GGD Groningen onderzoekt gezondheid Groningers

Gepubliceerd op: 02 oktober 2012

Wat zijn uw ervaringen met de gezondheidszorg? Hoe denkt u over uw woonbuurt? De Groninger gemeenten willen dat graag weten. Eind september ontvangen 9.700 Groningers een vragenlijst van GGD Groningen. Hierin staan bijvoorbeeld vragen over uw gezondheid, alcoholgebruik, voeding en beweging, mantelzorg en of u tevreden bent over de bereikbaarheid van zorgverleners. De gegevens uit het onderzoek gebruiken de gemeenten om hun gezondheidsbeleid te maken.

Samenwerking met CBS en RIVM

De GGD voert dit onderzoek één keer per vier jaar uit. Dit jaar wordt samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM. Doordat alle GGD-en in Nederland een soortgelijke vragenlijst gebruiken ontstaat een goed beeld van de landelijke én gemeentelijke volksgezondheid.

Gemeenten maken gezondheidsbeleid

Op basis van de ingevulde vragenlijsten maakt GGD Groningen een beschrijving van de regionale volksgezondheid. De Groninger gemeentebesturen kunnen daarmee beleid ontwikkelen om een gezonde leefwijze te stimuleren. Ook kunnen zij een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. In het voorjaar van 2013 worden de uitkomsten van het onderzoek met gemeenten en zorginstanties besproken.

Invullen vragenlijst duurt ongeveer half uur

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur. De aangeschreven personen zijn op basis van toeval geselecteerd uit het bevolkingsregister. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. GGD Groningen hoopt dat veel mensen mee willen doen aan dit onderzoek, zodat wij een betrouwbaar beeld van de volksgezondheid krijgen.

De gegevens worden anoniem verwerkt.