Nieuwsbericht Gezondheidsbeleid vastgesteld; op je gezondheid!

Gepubliceerd op: 17 juli 2013

Recent hebben de raden van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum de nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2017 vastgesteld. Met deze nota geven de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum in samenwerking met Eemsmond aan hoe zij de komende vier jaar hun inwoners willen helpen om hun gezondheid te verbeteren en te behouden.

Tegen alcoholgebruik, roken en overgewicht

Met het  nieuwe lokale gezondheidsbeleid wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij andere beleidsdomeinen om gezondheid, welzijn en welbevinden van de inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum te bevorderen. Er wordt gezocht naar gemeenschappelijke belangen, om zo de aandacht voor gezondheid een plek te geven binnen verschillende domeinen. Het beleid richt zich op de groepen met de grootste gezondheidsachterstanden (kwetsbaren) en de jeugd, het gezin en hun sociale omgeving. De  speerpunten zijn een verbeterde leefstijl ten aanzien van alcoholgebruik, roken en overgewicht.

Bij de nota lokaal gezondheidsbeleid is een uitvoeringsprogramma gevoegd. In dit uitvoeringsprogramma wordt verder ingegaan op de beleidsterreinen waar volgens de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum de meeste gezondheidswinst valt te behalen en worden aanbevelingen gegeven. Jaarlijks wordt een plan opgesteld met prioriteiten  voor dat jaar.