Nieuwsbericht Gevonden voorwerpen voortaan melden bij gemeente

Gepubliceerd op: 02 april 2012

De gemeenten in de provincie Groningen gaan voortaan over de registratie van gevonden voorwerpen. Deze taak, die eerder door de politie werd uitgevoerd, gaat vanaf heden over naar de gemeenten. Eerder voerde de politie deze taken uit. De politie heeft door de overdracht van de taken meer tijd beschikbaar voor haar basistaken toezicht, handhaving en opsporing.

Iets gevonden of verloren?

U kunt het melden in het gemeentehuis of digitaal via gemeentewinkel.bedum.nl. Wanneer u een gevonden voorwerp wilt bezichtigen kunt u daarvoor een afspraak maken: tel. (050) 301 89 11.  

Vinder kan eigenaar worden

Volgens de wet is degene die in de openbare ruimte iets vindt, verplicht om zo snel mogelijk bij de gemeente aangifte te doen van de vondst. Is het voorwerp gevonden in een gebouw of een vervoermiddel, dan is een melding bij de eigenaar of gebruiker van het gebouw of het vervoermiddel verplicht.

De vinder heeft in de meeste gevallen de mogelijkheid om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. Na verloop van uiterlijk één jaar kan de vinder eigenaar worden. Natuurlijk geldt dit niet als de oorspronkelijke eigenaar zich in die tussentijd meldt. Gevonden paspoorten, rijbewijzen of andere identiteitsbewijzen moeten altijd bij de gemeente worden afgegeven.