Nieuwsbericht Fitheidstesten voor senioren

Gepubliceerd op: 31 oktober 2011

Fitheidstesten, wethouder van Dijk
Wethouder van Dijk doet de oog-hand coördinatietest

Maandag 24 en dinsdag 25 oktober werden in Bedum (“de Schakel”) en Zuidwolde (“de Kern”) de fitheidstesten voor senioren georganiseerd: bijna 400 60-plussers lieten zich op diverse gezondheidsaspecten beoordelen, met behulp van vrijwillige testleiders, waarna een gesprek volgde met deskundige adviseurs over de mogelijkheden in beweging te zijn en te blijven. Het doel van de testen was tweeledig: gelegenheid geven aan senioren de eigen conditie te kennen en, voor wie nog weinig beweegt, de lokale sport- en beweegmogelijkheden leren kennen. 

 De aftrap van de fitheidstesten werd de 24e in “de Schakel” gegeven rond 13.00 uur  door wethouder Menne van Dijk. De laatste senior verliet rond 21.45 uur het pand. In Zuidwolde was men doende van 16.00 tot 21.15 uur.

 

Acht testen

Bij binnenkomst werd de deelnemende senior verzocht een vragenlijst in te vullen; wanneer uit de antwoorden bleek dat er risico gelopen kon worden, ging de deelnemer eerst naar één van beide artsen. Vervolgens ging men langs de volgende testen: meting van de bloeddruk; blokjes-oefening (oog-handcoördinatie); reactiesnelheid; knijpracht; strek-oefening; bepalen van BMI (Body Mass Index, ofwel: de verhouding lengte-gewicht); lenigheid bij schouders en armen en tenslotte een stap-oefening en, als laatste: twee minuten zo snel mogelijk beide knieën beurtelings horizontaal. 

Fitheidstesten, in gesprek met een sportadviseur
Een senior in gesprek met sportadviseur Ellis Lubbers (r)

 

Uitkomsten

De uitkomsten werden steeds vergeleken met het gemiddelde van dezelfde leeftijdsgroep en hetzelfde geslacht: was de prestatie “gemiddeld” of juist niet? Tenslotte ging men naar de sportadviseur, die de resultaten doornam en desgewenst beweegadvies gaf. Wie wilde ontving de folder “Wat beweegt u?”, met een overzicht van de (mede) voor senioren geschikte sport- en beweegactiviteiten in onze gemeente – van zitgymnastiek tot tennis, van jeu de boules tot fitness.

Rond 25 senioren hebben aangegeven te willen deelnemen aan een zogeheten “beweeg- en coachgroep”, waarbij ze met elkaar onder deskundige leiding nagaan welke beweegopties er voor hen zijn in onze gemeente.

NASB

De fitheidstesten werden georganiseerd in het kader van het NASB, het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, waarin samenwerken de gemeente Bedum, het Huis voor de Sport Groningen, de Ouderenbonden en de Stichting Welzijn Bedum. Bijna 40 (!) vrijwilligers, ook senioren, deden mee als testleider en/of beller (bij het vooraf benaderen van de senioren).

Meer informatie (ook om de folder “Wat beweegt u?” aan te vragen): Stichting Welzijn Bedum, de Vlijt 1, 9781 NP Bedum, tel. 3015549, email info@welzijnbedum.nl.