Nieuwsbericht Fashioncheque voor mensen met laag inkomen en weinig vermogen in BMWE-gemeenten

Gepubliceerd op: 21 december 2016

Om inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen tegemoet te komen, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond onlangs besloten weer een Fashioncheque (kledingpas) van € 50,-- beschikbaar te stellen.

Meer doen met minima

Vanwege de positieve ervaringen in de afgelopen jaren, is besloten om ook dit jaar weer de Fashioncheque te verstrekken. De pas is een aanvulling op de bestaande regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Werkplein Ability, uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomen en participatie in de BMWE-gemeenten, verstrekt deze regelingen.

Automatische ontvangst of zelf aan te vragen

Inwoners die een uitkering ontvangen van Werkplein Ability, krijgen de Fashioncheque binnenkort automatisch per post toegestuurd, zo ook voor hun inwonende partner en kinderen tot 18 jaar. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en weinig vermogen, kunnen het zelf aanvragen net als voor hun inwonende partner en kinderen tot 18 jaar.

Het is tot 1 mei 2017 mogelijk om de Fashioncheque aan te vragen. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.werkpleinability.nl  en beschikbaar op het Werkplein Ability in Winsum (Ubbo J. Mansholtplein 2). Hier is ook informatie te verkrijgen over andere minimaregelingen, waaronder de tegemoetkoming voor een aanvullende zorgverzekering, compensatie Eigen Risico, vergoeding voor het startpakket voortgezet onderwijs, kinderfeestjes en sport.