Nieuwsbericht Dorpenronde Noordwolde

Gepubliceerd op: 24 april 2012

Op 7 juni aanstaande bezoekt het college van burgemeester en wethouders Noordwolde. In dorpshuis De Woldstee wordt die dag een dorpronden gehouden. Alle Noordwoldenaren zijn van harte uitgenodigd om met het college in gesprek te gaan over onderwerpen die het dorp betreffen. De avond begint om 19.30 uur.

Via Plaatselijk Belang Noordwolde is al een oproep aan de inwoners gedaan om met agendapunten voor de avond te komen. Die agenda  kan nog met andere punten worden aangevuld.

Als u agendapunten wilt toevoegen, mailt u die dan naar: p.kremer@bedum.nl Dat moet vóór 15 mei aanstaande. De definitieve agenda wordt eind mei in deze rubriek gepubliceerd.

N.B.  Klachten over haperende straatverlichting,  losliggende trottoirtegels, overhangend openbaar groen en dergelijke kunt u digitaal melden of telefonisch: 050-3018911!