Nieuwsbericht De zorg verandert; overgangsrecht voor intensieve zorg zonder verblijf

Gepubliceerd op: 11 november 2014

Krijgt u of uw kind op dit moment AWBZ-zorg thuis waarvoor het CIZ een AWBZ-indicatie heeft afgegeven? Dan hebt u als het goed is rond 22 oktober een brief van het CIZ gekregen. Daarin staat dat u op basis van uw AWBZ-indicatie waarschijnlijk in aanmerking komt voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz volgt de AWBZ op, die op 1 januari 2015 komt te vervallen. De Wlz is bedoeld voor mensen die 24-uur per dag zorg of altijd toezicht nodig hebben.

Antwoordformulier invullen en opsturen

U kunt zelf kiezen of u onder de Wlz-zorg of onder de Wmo wilt vallen in 2015. Wel moet u, om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg, voor 15 november 2014 het antwoordformulier bij de brief invullen en opsturen aan het CIZ. Als u dit doet, geldt voor u het volgende:

  • U krijgt van het CIZ per brief een Wlz-indicatiebesluit dat geldig is tot en met 31 december 2015. Hiermee houdt u in 2015 aanspraak op dezelfde soort zorg en uren.
  • Als u een persoonsgebonden budget (Pgb) heeft, krijgt u van het zorgkantoor bericht over uw Pgb in 2015.
  • Als u 18 jaar of ouder bent, blijft u een eigen bijdrage betalen.
  • Het CIZ zal uw zorgsituatie in de loop van 2015 opnieuw beoordelen om te bekijken welke zorg u vanaf 2016 nodig heeft.

Het antwoordformulier kunt u ook opsturen wanneer de BMWE-gemeenten al contact met u hebben opgenomen over uw zorg en ondersteuning of Pgb in 2015.

 

Wat gebeurt er als ik het antwoordformulier niet opstuur?

Als u het antwoordformulier niet of niet op tijd instuurt dan valt u in 2015 niet onder de Wlz. Uw zorg kan dan vanaf volgend jaar veranderen. Meer hierover vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht.

 

Hebt u geen brief van het CIZ gekregen?

Hebt u of uw kind geen brief gekregen maar denkt u wel in aanmerking te komen voor het Wlz-overgangsrecht? Bel dan het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht, 030 789 78 78 (werkdagen 10 tot 17 uur). U kunt ook een mail sturen naar: wlz-overgangsrecht@iederin.nl

Dit Informatiepunt van Per Saldo en Ieder(in) geeft uitleg over het overgangsrecht. U kunt hier ook terecht voor advies en vragen.