Nieuwsbericht De zorg verandert

Gepubliceerd op: 03 april 2014

Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond pakken de verandering samen op.

 Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor heel veel zorg terecht uw gemeente. Het gaat dan om zorg in uw dagelijkse leven. Waarin u bijvoorbeeld werkt, kinderen opvoedt, naar school gaat, voor familie zorgt, ouder wordt, zelfstandig woont. Soms hebt u hulp nodig. Omdat u bijvoorbeeld uw werk kwijtraakt, schulden maakt, ziek wordt, moeite heeft met opvoeden, eenzaam bent of in aanraking komt met Justitie. Deze hulp komt nu nog grotendeels van het Rijk of de provincie. Dat gaat veranderen en wat betekent dat voor u? 

We houden u op de hoogte

De komende tijd houden we u met advertenties in de Ommelander Courant en op speciale pagina's over veranderingen in de zorg op deze website op de hoogte van de veranderingen door onder meer de meest gestelde vragen voor u te beantwoorden. Dit keer gaan we dieper in op de verandering in de zorg aan jeugd en gezin. Belangrijkste boodschap: in 2015 verandert er nog niets. Met vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Meest gestelde vragen over de veranderingen in de zorg aan jeugd aan gezin

Mijn kind krijgt hulp bij psychische problemen of ons gezin krijgt hulp bij de opvoeding. Gaat dat na 1 januari 2015, wanneer de jeugdzorg door de gemeente wordt geregeld, veranderen?

Als uw kind of uw gezin op 31 december 2014 zorg krijgt of een indicatie of verwijzing daarvoor heeft, die doorloopt in 2015, dan verandert er in 2015 niets. De BMWE-gemeenten gebruiken 2015 om alles goed te organiseren. Wel wordt de organisatie, die de hulp geeft, vanaf 1 januari 2015 door de gemeente betaald.

Wat gebeurt er dan na 1 januari 2016 met de hulp aan mijn kind of ons gezin?

Daar zijn nu nog geen beslissingen over genomen. Belangrijk is dat kinderen en gezinnen de hulp ontvangen, die nodig is. En dat de gemeente niet degene is die hulp gaat geven, dat blijft bij professionele hulpverleners. Wel gaat de gemeente de professionele hulpverleners vanaf 1 januari 2015 betalen en moet daarover dus afspraken met ze maken. We informeren u het komende jaar daar tijdig en zo goed mogelijk over.

Mijn kind of ons gezin krijgt nu geen hulp bij psychische problemen of bij de opvoeding. Als dat in de toekomst wel nodig is, moet ik dan naar de gemeente?

Logo cjg
U kunt contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Hier zijn altijd medewerkers aanwezig die u verder kunnen helpen of u kunnen verwijzen naar een geschikte hulpverlener. Telefoon 050 - 367 49 91 of ga naar www.cjgnoordgroningen.nl. U kunt natuurlijk ook naar uw huisarts gaan. Daar kunt u trouwens nu ook al terecht met vragen of problemen.

Vergoedt mijn zorgverzekering nog wel de zorg voor mijn kind of ons gezin na 1 januari 2015?

Dat is afhankelijk van welke zorg uw kind of uw gezin krijgt. De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen die nu door uw zorgverzekering betaald wordt, wordt vanaf 2015 door de gemeente betaald.

Mijn kind of ons gezin heeft hulp nodig voor psychische problemen of bij de opvoeding. Mag ik zelf kiezen van wie mijn kind of ons gezin die hulp krijgt?

Voor deze keuzevrijheid gelden bepaalde regels. Uw wensen kunt u bespreken met de medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin of met diegene waar u uw vraag mee bespreekt. Welke keuzevrijheid u na 2015 heeft, is op dit moment nog niet duidelijk.

Mijn kind of ons gezin krijgt hulp bij een zorgverlener buiten de BMWE-gemeenten. Betalen de BMWE-gemeenten deze hulp ook vanaf 1 januari 2015?

In 2015 verandert er nog niets (zie antwoord op vraag 1). Welke zorgverlener daarna uw kind of uw gezin ondersteunt, is afhankelijk van de afspraken die de BMWE-gemeenten gaan maken met de zorgverleners. Als hulp niet door zorgverleners uit de BMWE-gemeenten geboden kan worden, dan kunnen zorgverleners van buiten de BMWE-gemeenten ingezet worden.

Mijn kind krijgt op school extra hulp of gaat naar speciaal onderwijs. Verandert dat ook per 1 januari 2015?

De extra hulp op school of het speciaal onderwijs is de verantwoordelijkheid van de school van uw kind. Voor vragen daarover kunt u terecht bij de school van uw kind.

Mijn kind heeft langdurige begeleiding nodig vanwege een psychiatrische stoornis. Kan ik er op rekenen dat die begeleiding blijft bestaan?

 Kinderen met psychiatrische stoornissen die hulp nodig hebben, blijven deze hulp ook krijgen.

Hoe weet de gemeente wat het beste is voor mijn kind of ons gezin?

Dat weet de gemeente niet en de gemeente gaat ook niet de zorg verlenen aan uw kind of uw gezin. De gemeente maakt afspraken met professionele hulpverleners en deze hulpverleners bespreken samen met u en met uw kind wat het beste is en of en welke extra zorg nodig is.

 Wat moet ik mij eigenlijk bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voorstellen? Wie werken daar?

Het CJG is een informatiepunt waar (aanstaande) ouders, verzorgers en jongeren terecht kunnen voor informatie, tips en advies over opvoeden en opgroeien. Het CJG Noord-Groningen is een samenwerking tussen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Binnen het CJG werken organisaties zoals maatschappelijk werk, GGD (consultatiebureau en schoolgezondheidszorg), MEE en jongerenwerk samen. Zie ook www.cjgnoordgroningen.nl.

Hoe gaat de gemeente straks om met mijn persoonlijke gegevens? Wat wordt er vastgelegd en onderzocht?

Uw persoonlijke gegevens of die van uw kind worden vastgelegd door de organisatie, die u hulp geeft, wanneer dat noodzakelijk is voor de behandeling. Als er informatie gedeeld moet worden met andere organisaties, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Onder welke voorwaarden kan ik weigeren om gegevens te laten vastleggen en toch hulp krijgen?

Dat hangt af van het soort behandeling. Bij een huisarts kunt u bijvoorbeeld altijd terecht voor een vertrouwelijk gesprek. In de praktijk blijkt dat veel ouders het juist prettig vinden als informatie tussen hulpverleners gedeeld wordt. Zo hoeft u niet telkens opnieuw uw verhaal te doen, en kunnen hulpverleners beter samenwerken.

 Vaak wordt op basisscholen voor het eerst ontdekt dat kinderen of hun ouders problemen hebben. Is er bij het Centrum voor Jeugd en Gezin ook samenwerking met de basisschool?

De medewerkers van het CJG Noord-Groningen werken samen met de basisscholen. Het CJG helpt basisscholen zo goed mogelijk en informeert over hulp bij opvoeden en opgroeien. Zo kunnen basisscholen snel en goed reageren of verwijzen als zij merken dat kinderen hulp nodig hebben.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de speciale pagina's over de veranderingen in de zorg.

Logo gemeente Bedum

Logo gemeente De Marne

Logo gemeente Winsum

Logo gemeente Eemsmond