Nieuwsbericht De Vlijt Bedum binnenkort weer gestremd

Gepubliceerd op: 25 januari 2018

Update 16 maart 2018: Na een onderbreking is het werk aan De Vlijt in Bedum weer hervat. De weg is gestremd tussen De Vrije Gang en de Waldadrift. De werkheden duren naar verwachting tot de bouwvakvakantie. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. De omleidingsroute is met borden aangegeven.

Originele bericht van 25 januari:

De Vlijt in Bedum wordt vanaf 29 januari weer gestremd. De werkzaamheden aan het riool worden binnenkort hervat. Verkeer wordt met borden omgeleid. De werkzaamheden moeten rond de bouwvakvakantie in juli van dit jaar zijn afgerond.

De riolering in de belangrijke doorgaande weg moet worden vervangen. Ook wordt de capaciteit vergroot omdat een buffer voor rioolwater in het Geert Reinderspark komt te vervallen. Het westelijke deel van de weg is vorig jaar al voorzien van nieuwe riolering.

Het vervangen van de riolering is de opmaat naar de verdere uitvoering van de centrumplannen voor Bedum en een herinrichting van De Vlijt. De weg wordt op termijn over de volle lengte opnieuw ingericht.

Ook de Waldadrift moet binnenkort een week worden gestremd. Dat houdt verband met vernieuwing van kabels en leidingen van nutsbedrijven. De stremming van die weg gaat op 9 februari in en duurt tot en met 14 februari. Direct daaropvolgend begint het werk aan de riolering in De Vlijt.

Als het werk aan De Vlijt is afgerond, wordt begonnen met de herinrichting van een andere belangrijke doorgaande weg: de Waldadrift. De plannen voor de herinrichting van de Waldadrift zijn in nauw overleg met bewoners tot stand gekomen. Het werk daar leidt ook tot stemmingen en omleidingen.

Dit jaar wordt ook Boterdiep Oz, onderdeel van de belangrijkste doorgaande wegverbinding in Bedum, aangepakt.