Nieuwsbericht Controle WOZ – gegevens en huisnummering

Gepubliceerd op: 25 april 2018

Binnenkort start de gemeente met het controleren van WOZ-gegevens. De controle van de WOZ –gegevens  vindt jaarlijks plaats. Hierbij wordt ieder jaar  in een ruime steekproef een deel van de gemeente doorlopen. De woningen worden op verschillende kenmerken beoordeeld. Denk hierbij aan de aan- en/of  afwezigheid van bijgebouwen en de staat van onderhoud van de woning. Deze gegevens zijn van belang voor de waardevaststelling in het kader van de Wet WOZ.

Naast de WOZ-gegevens wordt ook de huisnummering bekeken. Een goede huisnummering is ook in uw eigen belang. Denk aan de postbezorging, maar ook als u in noodgevallen hulpdiensten nodig heeft.

De controles worden uitgevoerd door gediplomeerde controleurs/ taxateurs. Zij gaan de komende maanden op pad in de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Middelen, onderdeel Belastingen / WOZ: 050-3018293 / 3018271 of via de e-mail: gemeente@bedum.nl.