Nieuwsbericht Compensatieregeling voor budgethouders van start

Gepubliceerd op: 01 maart 2017

Zij komen in aanmerking voor compensatie als:
• er in 2015 sprake was van één of meer te late betalingen van het pgb (> 30 dagen na de factuurdatum)
• zij daardoor aanzienlijke extra kosten hebben moeten maken;
• deze kosten behoren tot in de regeling genoemde categorieën, waaronder telefoonkosten, kosten voor het afsluiten van een lening of inzetten van eigen middelen en kosten voor de inzet van extra personeel;
• deze kosten hoger zijn dan de drempelbedragen die in de regeling staan;
• zij kunnen aantonen dat de kosten samenhangen met de te late betaling van het pgb; deze bewijsplicht geldt niet voor telefoon/porto/postkosten. en kosten voor inzet eigen middelen indien deze niet hoger zijn dan € 75.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.compensatieregelingpgb.nl. Daar kunt u bovendien nagaan of u in aanmerking komt voor compensatie. U kunt ook bellen met: 070 – 20 90 999.