Nieuwsbericht Commissie ABZ vergadert woensdag 28 november

Gepubliceerd op: 20 november 2012

De raadscommissie VROM van woensdag 28 november 2012 gaat niet door.

De raadscommissie ABZ wordt verplaatst naar woensdag 28 november 2012 om 20.00 uur (!) in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  •  Brief Plaatselijk Belang Zuidwolde (PBZ) over de sluiting bibliotheek Zuidwolde en de consequenties voor de scholen (uit vergadering 6/8 november);
  • Startnotitie sport en beweeglijkheid;  
  • Controleprotocol 2012.

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl (Dit is een link naar andere website). Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.