Nieuwsbericht College zet volgende stap in centrumontwikkeling

Gepubliceerd op: 25 september 2012

Met de aankoop van het voormalige politiebureau aan De Vlijt 8 in Bedum zet het college van burgemeester en wethouders een volgende stap  in de ontwikkeling  van de centrumplannen voor Bedum. Het college stelt de gemeenteraad voor hier een bedrag van bijna 6 ton beschikbaar te stellen. Het gaat naar het oordeel van het college om “een strategische aankoop om het vervolg van de ontwikkelingen te kunnen faciliteren.”  Eerder dit jaar presenteerdenhet bestuur  van de stichting seniorenhuisvesting ‘Bederawalda’ en woningstichting Wierden en Borgen al plannen voor aansprekende nieuwbouw  tegenover het voormalige politiebureau.

Gemeente is regisserend en faciliterend

De gemeente werkt voor de ‘revitaliseringsplannen’ voor het centrum van Bedum nadrukkelijk samen met andere partijen, zoals ondernemers  en de woningstichting Wierden en Borgen.  Door die samenwerking kan een kwaliteitsimpuls voor het Bedumer centrum worden bereikt. De rol van de gemeente is regisserend en faciliterend. In dat kader vindt het college de koop van het voormalige politiebureau van belang.

Met die aankoop wordt de weg vrijgemaakt om op die locatie en op het naastgelegen perceel nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Op dat perceel bevindt zich het voormalige gebouw van Thuiszorg. Dat is al eigendom van de gemeente. Bij de herontwikkeling wordt gedacht aan de realisering van vervangende winkelruimte en de bouw van appartementen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat marktpartijen de ontwikkeling van de locatie van het oude politiebureau en het gebouw van Thuiszorg ter hand zouden nemen. De gemeente had daartoe een recht van eerste koop op het pand De Vlijt 6 – het Thuiszorggebouw – verleend. De planvorming daar kwam echter niet van de grond. Daarop werd het oude politiebureau aan de gemeente te koop aangeboden.

Subsidie

Met de plannen voor het centrumgebied kan nu een volgende stap worden gezet. Ook de Regio Groningen-Assen heeft vertrouwen in de planvorming; het samenwerkingsverband lijkt binnenkort met een subsidie van zeven ton voor Bedum’s centrumplannen over de brug te komen.