Nieuwsbericht College geeft duidelijkheid over mogelijkheden ontsluiting Bedum

Gepubliceerd op: 18 mei 2011

In een brief aan de gemeenteraad zet het college van burgemeester en wethouder de discussie over verschillende ontsluitingsvarianten voor Bedum in het juiste perspectief. De brief volgt op verschillende persberichten en uitlatingen van Gemeentebelangen Bedum over de kwestie. Het college maakt met de brief onderscheid tussen feiten en suggesties zodat alle fracties in de raad op een zorgvuldige wijze zijn geïnformeerd.


De feiten

De brief is mede ingegeven door het feit dat Gemeentebelangen aanstaande donderdag een informatiebijeenkomst houdt, waar de kwestie van de ontsluiting centraal staat. In de uitnodiging daarvoor stelt de partij ‘nu eindelijk eens het inhoudelijk verhaal te horen achter de commotie en de ontsluitingsvarianten’. Het college schrijft in de brief dat de conclusie moet zijn dat ‘het inhoudelijk verhaal alleen de zienswijze van GB zal zijn. Hierom zetten we een aantal feiten op een rij’.

Het college legt onder meer de vinger bij de suggestie van GB dat een nieuwe wegverbinding, zuidelijk van de spoorlijn ‘binnen een periode van ruwweg 1 jaar (…) kan worden gerealiseerd.’ Het wijst daarbij op verschillende procedures die moeten worden gevolgd voordat met de aanleg van die verbinding of een andere kan worden begonnen. ‘Ook al gaat alles bij de provincie (…) op rolletjes, zal de aanleg (…) jaren in beslag nemen.Ontverantwoord

Het idee van GB om de bouwactiviteiten in Ter Laan 4 stil te leggen, vindt het college ‘onverantwoord’. Het wijst daarbij op mogelijke financiële consequenties en het belang van zekerheid voor (toekomstige) bewoners van de wijk. Een onlangs verleende bouwvergunning voor woningen aan de Rietgans, die volgens GB willens en wetens is verstrekt om de door hen beoogde studie te frustreren, móest volgens het college worden verleend. “De wet schrijft termijnen voor en als de gemeente zich daaraan niet houdt, zijn juridische en financiële claims te verwachten.’

Ook gaat het college in de brief in op uitlatingen van GB als zou de provincie de variant ten zuiden van het spoor het meest haalbaar en betaalbaar vinden en verbaasd zijn over het gemeentelijk beleid. “Door het provinciebestuur is recent schriftelijk bevestigd dat dit niet een provinciaal standpunt is”..

In de raadsvergadering van 21 april werd een verzoek van GB om een stuk over de ontsluiting aan de zuidkant van het spoor van GB in behandeling te nemen door alle andere raadsfracties afgewezen. De oppositiepartij concludeerde daaruit te worden ‘geboycot’. Het college wijst er op dat het omvangrijke stuk pas in de nacht voor de raadsvergadering is ontvangen. “Andere fracties hebben niet de tijd en de gelegenheid gekregen zich daarin goed te verdiepen en voor te bereiden. Als alle fracties minus GB dat als agendapunt weigeren te behandelen (…) dan heet dat een afwijzing van een voorstel; en geen boycot, noch laster.’Duidelijkheid

Het college hoopt met de brief niet alleen duidelijkheid te verschaffen; het maakt onderscheid tussen feiten en suggesties. Die zorgvuldigheid hoort bij het publieke debat in de gemeenteraad.

  • De brief van het college aan de raad kunt u downloaden (als pdf-bestand).