Nieuwsbericht Centrum voor Jeugd en Gezin; dé voordeur voor ouders en jongeren

Gepubliceerd op: 10 juni 2013

Het afgelopen jaar zijn met succes verschillende inlooppunten voor de Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gerealiseerd. Ook is er hard gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen alle organisaties die zich met zorg voor en hulp aan Jeugd bezighouden. Het doel van het CJG Noord Groningen is uiteindelijk dat ouders en jongeren snel en eenvoudig hulp en ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. Daarbij is het Centrum voor Jeugd en Gezin altijd de voordeur waar men terecht kan.

Dit staat in het Jaarverslag over 2012 dat onlangs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Bedum.  

Verschillende activiteiten voor ouders en jongeren

Er zijn in 2012 verschillende activiteiten georganiseerd door het CJG Noord Groningen. Daarbij werden steeds vaker ook ouders en jongeren zelf betrokken. Dat gedachte is dat op die manier veel beter ingespeeld kan worden op de wensen die bij ouders en jongeren leven. Een voorbeeld hiervan is de website kwaitwel.nl die in 2012 is gelanceerd. Deze site, met CJG-informatie en jongeren informatie word door en voor jongeren onderhouden. Een ander voorbeeld is dat in samenwerking met scholen meer interactieve ouderavonden worden georganiseerd, waarbij het thema bepaald wordt door de ouders, en niet door hulpverleners.

Nog toegankelijker

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil deze lijn ook in 2013 voortzetten. Aan de ene kant zal de samenwerking tussen de hulpverlenende organisaties nog intensiever en nauwer worden. Aan de andere kant wil het CJG de drempel voor ouders en jongeren nog verder verlagen en hulp nog toegankelijker maken. Daarbij zal meer en meer gekeken worden in hoeverre de eigen kracht van ouders, gezinnen, buurten en wijken gebruikt kan worden bij het oplossen van problemen.

Over het CJG Noord Groningen

Het CJG Noord Groningen is een samenwerking tussen de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond. Kernpartners van het CJG zijn  GGD-Groningen, Jongerenwerk, MEE-Groningen, Stichting MJD, Stichting Welzijn en Dienstverlening en Bureau Jeugdzorg. Samen met bijvoorbeeld huisartsen, onderwijs en andere organisaties wil het CJG ouders en jongeren en hun omgeving zo goed mogelijk ondersteunen bij vragen rond opvoeden en opgroeien.