Nieuwsbericht CdK Max van den Berg bezoekt Bedum

Gepubliceerd op: 20 mei 2011

Commissaris van de Koningin, Max van den Berg, brengt op vrijdag 27 mei een werkbezoek aan Bedum. Hij praat met het college onder meer over actuele zaken die in de gemeente spelen en brengt een bezoek aan ‘t Palet in Zuidwolde, een centrum voor dagbesteding van ’s Heerenloo Opmaat. De Groninger commissaris brengt met regelmaat een werkbezoek aan de gemeenten in de provincie. Hij bezocht Bedum in januari 2008 voor het laatst.

Centrumplan, samenwerking en ontsluiting

Het college wil de commissaris bijpraten over het centrumplan voor de kern Bedum en de stand van zaken met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking met De Marne en Winsum. Verder komt de provinciale studie naar de verbetering van de ontsluiting van de Bedumer Friesland-Campina-vestiging aan de orde.
Tijdens een korte wandeling zal het oude centrum van Bedum worden aangedaan. Daarna volgt een busrit door Bedum over onder meer de Stationsweg/Wilhelminalaan en het in ontwikkeling zijnde Bedrijvenpark Boterdiep.


't Palet

Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan ’t Palet in Zuidwolde. Dit centrum voor dagbesteding van ’s Heerenloo Opmaat in Bedum biedt werk aan ongeveer 60 verstandelijk gehandicapte bewoners van de instelling. Er is onder meer een afdeling voor houtbewerking, een reparatiewerkplaats voor fietsen en een verkooppunt. Tijdens de busrit naar het recreatiecentrum ‘Rietland’ tussen Zuidwolde en Noorddijk wordt kort stilgestaan bij de plannen voor de herinrichting van ‘De Woldstreek’. De landbouwfunctie en de toeristisch-recreatieve functie van het gebied, gelegen tussen Groningen en Zuidwolde, kan worden versterkt. Ook de mogelijkheid van een natuurgolfbaan is daarvan onderdeel. In ‘Rietland’ wordt geluncht. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van de raadsfracties aanwezig. De commissaris besluit het werkbezoek met een korte persconferentie.