Nieuwsbericht Burgemeester Henk Bakker; ‘GB kiest helaas voor afstel na uitstel’

Gepubliceerd op: 24 september 2014

De vier fractieleden van Gemeentebelangen Bedum (GB) hebben op 23 september 2014 besloten om hun lidmaatschap van de raad van Bedum per 1 november 2014 op te zeggen. De bal lag na de ledenvergadering van 16 september dit jaar nadrukkelijk op de helft van GB; fractie en leden hebben er nu voor gekozen die daar te laten liggen. De burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, betreurt deze uitkomst. 

Conceptverklaring met het oog op terugkeer

De fractieleden van GB hadden - met het oog op een terugkeer in de raad van 18 september 2014 - in het weekend daaraan voorafgaand een conceptverklaring toegezonden aan de andere fractievoorzitters. Dit bood hen de gelegenheid bij de voorbereiding van het debat kennis te nemen van de inhoud van de verklaring en eventueel opmerkingen te maken of suggesties te doen.

Niettemin was én bleef het de verklaring van de vier GB-fractieleden zelf. De verklaring zou door hen worden gebruikt om het einde van de boycot van raads- en commissievergaderingen sinds april van dit jaar toe te lichten.

Kanttekeningen bij verwijten naar andere partijen

In dit licht passen kanttekeningen bij de verwijten naar de andere partijen die in de verklaring van de GB-fractie van 23 september staan. Opmerkingen als ‘ondermijning’, ‘onvoldoende herstel van verhoudingen in de raad’ en ‘gesprekken die hun doel hebben gemist’ doen geen recht aan de inzet van de andere partijen in de raad.  De verklaring van de GB-fractie was juist opgesteld na weging van die gesprekken met de andere fracties, het verloop van die gesprekken en was primair gericht op terugkeer van de GB-fractie in de raadsvergadering van 18 september.

Het besluit van GB gaat evenzeer voorbij aan de oproep van de andere partijen aan die fractie in de raad van 24 april 2014 om weer aan de raadstafel terug te keren en zo hun verantwoordelijkheid voor hun verkiezing te nemen.

Raadszetels nog langer onbezet

Kennelijk konden de GB-fractieleden en de leden van de partij niet op één lijn komen. Hierdoor blijven de vier raadszetels van GB helaas nog langer onbezet. Na ontvangst van hun brieven zal overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet geprobeerd worden in hun opvolging te voorzien.