Nieuwsbericht Brief naar Staatstoezicht

Gepubliceerd op: 20 februari 2013

In het verlengde van de discussie over de gasboring in Bedum in de raadscommissie van donderdag 14 februari heeft het college een brief naar Staatstoezicht op de Mijnen gestuurd. In de brief wordt de dienst verzocht de beschikbare informatie over het gasveld Bedum te ‘ordenen en toegankelijk te maken’ voor inwoners en de raad.

De brief is in afschrift naar minister Kamp van Economische Zaken gegaan. Het college wijst de minister in een begeleidend schrijven op zijn toezegging om terug te komen op de – volgens het college ‘ongelukkige’- samenloop tussen de boring in Bedum en de mogelijk krachtiger bevingen in het Slochterenveld. Burgemeester Henk Bakker heeft de minister daarop aangesproken tijdens een bijeenkomst in Loppersum, eind januari van dit jaar.