Nieuwsbericht Bouwkavels 'De Kop van Noord' in de verkoop

Gepubliceerd op: 03 februari 2017

De gemeente Bedum biedt vijf kavels te koop aan in het plan 'De Kop van Noord' tussen de Wilhelminalaan en Boterdiep Wz in Bedum. De kavels zijn voor vrijstaande woningbouw. Belangstellenden kunnen zich tot 6 maart bij de gemeente melden.

Op het terrein stond vroeger de gemeentelijke gasfabriek. Die is gesloopt en de grond is gesaneerd. Aanvankelijk had woningstichting Wierden en Borgen plannen met het terrein. Er zou een appartementencomplex moeten komen. De stichting zag daar echter van. Daarop heeft de gemeente de exploitatie in handen genomen.

Kenders Bouw uit Bedum realiseert vier half vrijstaande woningen op het terrein. Deze komen aan de Wilhelminalaan.  De belangstelling hiervoor is goed: alle woningen zijn al gereserveerd. De gemeente biedt vijf bouwkavels aan. Die variëren in oppervlakte van bijna 500 tot ruim 1.600 vierkante meter. Op www.bedum.nl is meer informatie te vinden. De kavels worden bij loting verkocht. Op de site van de gemeente is meer te vinden over de lotingsprocedure.

Wethouder van volkshuisvesting, Jan-Willem van de Kolk, zegt tevreden te zijn met de ontwikkelingen aan de noordkant van Bedum: "Het nu wat haveloos ogend terrein krijgt eindelijk invulling. En die invulling past bij deze schitterend gelegen locatie. 'De Kop van Noord' is erg in trek, hebben we gemerkt. Dat verbaast me niet. Als je het over A-locaties hebt, dan is dit een schoolvoorbeeld. De belangstelling is zo groot dat er hoogstwaarschijnlijk om de kavels moet worden geloot. Dat zegt genoeg."

Verwacht wordt dat de eerste bouwactiviteiten in de loop van dit jaar beginnen. De naam van het plan verwijst naar de ligging van de locatie, met  een knipoog naar een wijk van Rotterdam: 'Kop van Zuid'. Zo heet een nieuw stadsdeel op de zuidoever van de Nieuwe Maas, tegenover het stadscentrum. info

Meer informatie over de kavels binnen het project vindt u op de projectpagina 'Kop van Noord'.