Nieuwsbericht Bomenkap Groningerweg (vervolg)

Gepubliceerd op: 23 februari 2011

De gemeente heeft overleg gehad met de provincie Groningen over de bomenkap langs de Groningerweg tussen Bedum en Ellerhuizen. Daaruit is gebleken dat er herplant gaat plaats hebben. Dat worden mogelijk essen. Die boomsoort is ook aan de oostkant van de weg te vinden. De kap die onlangs plaats had, hield verband met de slechte toestand van de bomen. Daardoor leverden ze een gevaar op voor het verkeer.

Plannen fietspad

De bomen die nog aan de westkant van de weg staan, blijven voorlopig ongemoeid. De herplant heeft pas plaats als de werkzaamheden aan het fietspad achter de rug zijn. Het fietspad wordt verbreed en kwaliteit ervan wordt verbeterd. Die werkzaamheden starten eind van dit jaar en zijn naar verwachting in de loop van 2012 klaar. Daarna heeft aan de westkant van de weg dus herplant