Nieuwsbericht Bomenkap Groningerweg

Gepubliceerd op: 10 februari 2011

In opdracht van de provincie worden bomen gekapt langs de Groningerweg tussen Bedum en Ellerhuizen. De bomen hebben nog maar een beperkte levensverwachting en vormen door het vele dode hout een gevaar voor het wegverkeer en voor fietsers. Het langs het Boterdiep gelegen fietspad wordt verbreed en verbeterd. Ook daarom moet een deel van de bomen wijken. Door het werk is het fietspad gestremd. Fietsers van en naar Groningen worden omgeleid via het Ellerhuizerkleipad en de Noordwolderweg. De werkzaamheden duren tot uiterlijk dinsdag 15 februari aanstaande.

Geen vergunning nodig

Voor de kap van de bomen is geen (gemeentelijke) kapvergunning nodig; het gaat om wilgen en populieren die zonder vergunning kunnen worden gekapt. De provincie heeft verzuimd de gemeente tijdig in te lichten over het werk en over de stremming van het fietspad. Hierdoor is publicatie achterwege gebleven. De gemeente betreurt dit en heeft dat ook aan de provincie kenbaar gemaakt. De gemeente wil nog overleggen om te kijken of er herplant kan plaatshebben.

Mogelijke kap in de toekomst

Voor het te verbeteren fietspad tussen de Ellerhuizerbrug en Zuidwolde staan ook bomen op de nominatie om gekapt te worden. Hiervoor is echter een gemeentelijke kapvergunning nodig. Die is nog niet aangevraagd door de provincie. Zo’n aanvraag zal op de gebruikelijke wijze onder de aandacht worden gebracht. .