Nieuwsbericht BMW colleges benoemen leden bezwarencommissie

Gepubliceerd op: 08 augustus 2011

De colleges van b en w van Bedum, De Marne en Winsum hebben de leden benoemd, die zitting gaan nemen in de gezamenlijke bezwarencommissie van de drie gemeenten. De BMW-gemeenten stelden onlangs vacatures open voor zeven leden van de commissie. Daarop kwamen maar liefst 53 reacties binnen.

Twee kamers

De commissie bestaat uit twee zogeheten ‘kamers’. Eén daarvan behandelt bezwaren rond sociale voorzieningen, waaronder de Wmo; de andere kamer behandelt de overige bezwaarschriften.

 Voorzitterschap

De beide kamers komen onder voorzitterschap te staan van de heer mr. drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias uit Veendam. De heer Ananias heeft een eigen bureau dat gespecialiseerd is in juridisch en bestuurskundig onderzoek en advies en (interim) management. Voordat hij dat bureau begon, was hij werkzaam bij verschillende Oost Groningse gemeenten, onder meer als afdelingshoofd Sociale Zaken en als directeur van de gemeentelijk kredietbank van de gemeenten Stadskanaal en Veendam. Hij heeft ruime ervaring met het voorzitterschap van bezwarencommissies. Die functie vervult hij onder meer voor de gemeenten Vlagtwedde en Pekela. Daarnaast heeft hij als lid zitting in tal van commissies voor bezwaar en beroep.

Kamer sociale voorzieningen

Mevrouw mr. J.S. Greven-Slagter uit Winsum en de heer mr. K.B. Spoelstra uit Feerwerd zijn benoemd tot leden van de kamer die verantwoordelijk is voor bezwaar en beroep op het terrein van de sociale voorzieningen. Mevrouw Greven is werkzaam als juridisch adviseur bij de gemeente Leek en werkte daarvoor onder meer in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Groningen. De heer Spoelstra is werkzaam geweest bij verschillende advocatenkantoren. Momenteel is hij jurist bij ‘Het Noorderhuis Advocaten’ in Groningen. Als plaatsvervangend lid is benoemd mevrouw mr. L.C. Commandeur uit Groningen. Zij is als juriste werkzaam bij de Beleidsdirectie Regionale Zaken Noord van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Kamer overige bezwaren en beroep

De leden van de kamer die de over de behandeling van de overige bezwaar en beroepsprocedures gaat, zijn de heer mr. P.M.J. de Goede uit Winsum en de heer mr. H.J. Woltersum uit Zuurdijk. De heer De Goede is werkzaam bij het advocatenkantoor Plas Bossinade in Groningen. De heer Woltersum heeft een rentmeesterskantoor. Daarnaast is hij sinds 2007 lid van de bezwarencommissie van de gemeente De Marne. Plaatsvervangend lid voor deze kamer is de heer mr. L.H. Goris uit Paterswolde. Hij is juridisch medewerker bij de gemeente Delfzijl.

Installatie op 1 september

De commissie wordt op 1 september aanstaande geïnstalleerd. De gezamenlijke bezwarencommissie van de drie gemeenten is een van de resultaten van de samenwerking die is ingezet. Ook op het gebied van bijvoorbeeld de automatisering en informatisering werken de gemeenten nauw samen. De sociale diensten van Bedum, De Marne en Winsum worden per 1 januari 2012 samengevoegd.