Nieuwsbericht Bijeenkomsten 'karakteristieke panden' op 20, 23 en 27 november

Gepubliceerd op: 14 november 2017

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van panden en objecten die geen officieel monument zijn maar wel extra bescherming behoeven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze worden gesloopt. Dat is actueel in verband met de aardbevingen in de regio.

Op basis van de inventarisatie zijn een aantal panden aangewezen als 'karakteristieke panden'. De 'karakteristieke panden' krijgen bescherming door ze op te nemen in een bestemmingsplan en hieraan regels te verbinden. Naast de karakteristieke panden zijn er karakteristieke gebieden opgenomen. Voor deze gebieden geldt een mindere zware bescherming. Als gebieden zijn aangewezen Onderdendam, woonwijk Nieuw Bedum, de oude kern van Bedum en de oude kern van Zuidwolde.

De 'karakteristieke panden' en 'karakteristieke gebieden' krijgen bescherming door ze op te nemen in een bestemmingsplan. Meer info is te vinden op www.bedum.nl ('Plannen en projecten'/'Regels voor bescherming karakteristieke panden').

De gemeente belegt drie inloopbijeenkomsten over dit project:

  • 20 november: Bedum,┬á Het Trefcentrum (van 17.00 tot 20.00 uur)
  • 23 november: door omstandigheden gaat deze bijeenkomst in Onderdendam niet door (meer info: Inloopbijeenkomsten Zijlvesterhoek gaan niet door)
  • 27 november: Zuidwolde, verenigingsgebouw De Kern (van 17.00 tot 19.30 uur)

Eigenaren van panden die de gemeente wil beschermen, hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen; andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

N.B. In de Noorderkrant van woensdag 15 november staan de inloopbijeenkomsten van 23 en 27 november verkeerd vermeld. Hierboven vindt u de juiste informatie)