Nieuwsbericht Bewustwordingscampagne Voorkom woninginbraken: Bedum zet inbrekers de voet dwars

Gepubliceerd op: 22 november 2017

In de laatste week van november a.s. gaan raadsleden en ambtenaren van de gemeente Bedum en medewerkers van de woningstichting Wierden en Borgen samen met de politie, de dorpen in om inwoners bewust te maken van de gevaren van woninginbraak. In kleine groepen worden verschillende kernen van de gemeente bezocht. De insteek van de actie is om inwoners bewust te maken van het feit dat de kans op een woninginbraak kan worden verkleind door het nemen van relatief eenvoudige maatregelen.

Tijdens de actie wordt in kleine groepen bekeken of woningen, garages, ramen of deuren open staan of zichtbaar gemakkelijk te betreden zijn. De politie is in elke groep vertegenwoordigd. Bij het aantreffen van onveilige situaties wordt een flyer overhandigd of in de bus gedaan. Op de flyer staat informatie over waarom de flyer wordt achtergelaten en welke maatregelen de bewoner kan nemen om de kans op inbraak te verkleinen.

Variant op "wittevoetjesactie"

De bewustwordingscampagne is een uitgebreidere variant op de zogenaamde "wittevoetjesactie". In plaats van het achterlaten van een wit voetje wordt de flyer achtergelaten. De campagne sluit aan op het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Hierin is onder andere opgenomen dat de gemeente inwoners bewuster wil laten worden van de risico's van woninginbraak.

Tips voor inbraakpreventie

  • Zet inbrekers in het licht.
  • Sluit deuren en ramen waar u geen zicht op heeft en draai de deur op het nachtslot als u weggaat.
  • Leg waardevolle spullen uit het zicht en zet ladders en containers in de tuin die inbrekers kunnen gebruiken weg.
  • Zorg dat uw huis goed zichtbaar is vanaf de openbare weg: plaats geen hoge schuttingen en beplanting, zorg voor verlichting.
  • Zet (elektrische) fietsen op slot. Sluit (bedrijfs)auto's af.
  • Zorg dat het niet te zien is als u tijdelijk van huis bent.
  • Beveilig uw huis bij voorkeur volgens de norm van het politiekeurmerk Veilig Wonen.