Nieuwsbericht Belangrijke stap voor mogelijke toekomstige uitbreiding FrieslandCampina in Bedum

Gepubliceerd op: 16 maart 2015

In het provinciehuis in Groningen is  een intentieovereenkomst getekend waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een mogelijke toekomstige uitbreiding van de Bedumer vestiging van FrieslandCampina. Met  een uitbreiding van de FrieslandCampina-vestiging  is  naar schatting op termijn directe werkgelegenheid voor ten minste 100 mensen gemoeid. De afgeleide werkgelegenheid bedraagt waarschijnlijk een veelvoud daarvan. Burgemeester Henk Bakker: "De mogelijke toekomstige uitbreiding van de fabriek  versterkt de lokale economie van Bedum".  Gedeputeerde William Moorlag: "Er komen veel banen bij,  het is een stevige impuls voor regionale werkgelegenheid". De overeenkomst werd getekend door burgemeester Henk Bakker van Bedum,  Gerard Menting Corporate Director Real Estate van het zuivelconcern en gedeputeerde William Moorlag.

Directeur Gerard Menting van FrieslandCampina: "Hoewel er nog geen concrete investeringsbeslissing is genomen, heeft de vestiging in Bedum hele goede papieren voor toekomstige investeringsbeslissingen". Met de overeenkomst spreken het college van GS en het Bedumer college van B&W de intentie uit mee te zullen werken aan (planologische) maatregelen die nodig zijn met het oog op die mogelijke toekomstige  uitbreiding. Het concern heeft daar onlangs om gevraagd.

Binnenkort vervalt het melkquotum voor veeboeren. FrieslandCampina voorziet daarom dat op termijn de productiecapaciteit moet worden uitgebreid. De vestiging in Bedum is daarvoor in beeld.

Een mogelijke toekomstige uitbreiding van het bedrijf zal zo compact mogelijk worden gehouden.  Dit onder meer om voedselhygiënische redenen. Het bedrijf wil het leidingstelsel op het terrein zo kort mogelijk houden. Een compacte productielocatie zorgt ervoor dat de impact op de omgeving beperkt kan worden gehouden. Ook met het oog op efficiency en de interne logistiek van het bedrijf heeft een compacte locatie de voorkeur.  Om die compactheid te kunnen realiseren, zal het Boterdiep verlegd moeten worden. De waterloop komt dan aan de oostkant om het fabrieksterrein heen te lopen. Die mogelijke verlegging kan in principe op steun van de provincie, de gemeente en het waterschap rekenen. Zorgvuldige landschappelijke inpassing is hierbij van belang.

FrieslandCampina, de gemeente Bedum en de provincie vinden zorgvuldige communicatie met omwonenden over de verdere uitwerking van de plannen belangrijk. In het vervolgproces zullen daarom onder regie van de gemeente Bedum onder andere informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.