Nieuwsbericht Bedum snelst betalende Groninger gemeente

Gepubliceerd op: 06 juni 2011

Het MKB heeft onderzoek laten doen naar het betalingsgedrag van 303 Nederlandse gemeenten. Onderzocht werd binnen hoeveel dagen rekeningen van lokale ondernemers door die gemeenten worden voldaan. Dit werd afgezet tegen de termijn die de gemeenten daarvoor op papier hanteren. Bedum staat, als enige Groninger gemeente, bij de 'snelste betalers'. De gemeenten Appingedam en Loppersum scoren in het onderzoek slecht.


Binnen 30 dagen

Bedum houdt voor betalingen in beginsel een termijn van 30 dagen aan. Die termijn wordt, blijkt uit het onderzoek, gehaald. Zes gemeenten betalen sneller, waarbij het Overijsselse Borne met slechts 17 dagen de kroon spant. Bedum is de enige Groninger gemeente die rekeningen binnen 30 dagen betaalt. Leek en Hoogezand-Sappemeer volgen Bedum in het onderzoek met gemiddeld 31 dagen.

Het onderzoek vloeit voort uit de toezegging van het toenmalige Kabinet Balkenende om te werken aan een betere betalingsmoraal van overheden. Sinds 2009 onderzoekt het bureau Dun & Bradstreet voor het MKB in hoeverre die oproep effect heeft gehad. Uit het zeer onlangs gepubliceerde onderzoek blijkt dat 80 procent van de onderzochte gemeenten rekeningen nog altijd niet binnen 30 dagen afdoet.


'We doen wat we beloven'

Het gemeentebestuur is tevreden met de uitkomsten. Wethouder Economische Zaken, Egbert Zwart, vindt het "niet meer dan netjes" dat rekeningen binnen de afgesproken termijn worden voldaan. "In Bedum gaan we op een respectvolle manier met ondernemers om. Tijdig betalen hoort daar bij; we doen gewoon wat we beloven."