Nieuwsbericht Bedum moet 183 essen kappen

Gepubliceerd op: 10 februari 2015

Uit een inventarisatie van Openbare Werken van de gemeente Bedum is gebleken dat op korte termijn 183 essen moeten worden gekapt. De bomen zijn aangetast door de 'essentaksterfte' en vormen een gevaar voor de omgeving. Het is denkbaar dat er dode takken uit de bomen vallen. Het wordt zelfs niet uitgesloten dat complete bomen omvallen.

Voornamelijk essen in buitengebied

Vorig jaar werden er al 65 aangetaste essen geruimd. De bomen die dit jaar moeten verdwijnen, staan voornamelijk in het buitengebied. Aan de Waldadrift in Bedum moeten 32 bomen worden gekapt. Hier verdwenen al eerder essen. De bomen langs de Waldadrift worden op termijn vervangen door een andere soort. De te kappen bomen in het buitengebied worden niet allemaal vervangen. De gemeente wil in totaal 60 nieuwe bomen terugplanten.

Voor de kap van de bomen is inmiddels een kapvergunning verleend. Die wordt binnenkort gepubliceerd. Na afloop van de bezwaartermijn van zes weken wordt overgegaan tot het verwijderen van de zieke bomen. Door welke bomen de essen worden vervangen, is op dit moment nog niet bekend.