Nieuwsbericht Bedum gaat preventief strooien

Gepubliceerd op: 08 november 2016

Het Bedumer college heeft onlangs het beleid vastgesteld voor de gladheidsbestrijding in de komende periode. Dat beleid wijkt wat af van voorgaande jaren. Er wordt met ingang van het komende seizoen 'preventief gestrooid'. De strooiploegen brengen vanaf nu zout op de wegen aan vóórdat de gladheid intrede doet. Eerder werd er gestrooid als de gladheid al was ingetreden.

Volgens de gemeente leidt de nieuwe wijze van strooien tot minder belasting van het milieu. Ook de werkomstandigheden van het personeel verbeteren. Omliggende gemeente strooien al langer preventief. Volgens de gemeente ontstaat er nu een 'eenduidiger beeld' met wegen in de buurgemeenten.

De gemeente blijft dezelfde straten strooien die eerder ook al onder handen werden genomen. Met ingang van de komende periode worden de strooiroutes wat uitgebreid. Een deel van de wijk Ter Laan en een deel van 'plan Oost' worden nu in het schema opgenomen.

Nieuw is ook dat de parkeerplaatsen bij het verzorgingstehuis Alegunda Ilberi en die aan de Kleinestraat in Bedum in de strooiroute worden meegenomen.

Doordat er vanaf nu vóór het intreden van gladheid wordt gestrooid, wijzingen de tijden waarop dat gebeurt ook. De stukken over het strooibeleid van de gemeente zijn in te zien op de pagina 'gladheidsbestrijding' in de gemeentewinkel. Geïnteresseerden kunnen de stukken ook inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis