Nieuwsbericht Bedum krijgt ongeveer twee miljoen euro uit leefbaarheidsfondsen

Gepubliceerd op: 04 juli 2018

Rond de vijftig particuliere initiatieven in de gemeente Bedum  zijn of worden gerealiseerd door bijdragen uit verschillende leefbaarheidsfondsen. Ook de gemeente Bedum zelf wist de weg te vinden. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van ongeveer twee miljoen euro uit de programma's van Kansrijk Groningen en provinciale subsidies.

Particuliere organisaties en initiatieven uit Bedum weten de weg naar de fondsen goed te vinden, in het bijzonder die onder de vlag van Kansrijk Groningen. Met name bij het Loket Leefbaarheid klopten tal van Bedumer organisaties aan.

Sport, cultuur en groen

Er werden onder meer bijdragen ontvangen voor verschillende culturele evenementen in Bedum, Zuidwolde, Noordwolde en Onderdendam en voor toeristische voorzieningen en publicaties. Daarnaast werden subsidies van Loket Leefbaarheid ontvangen voor het opstellen en uitwerken van dorpsvisies voor Zuidwolde en Onderdendam.  Een aantal grote sportevenementen, waaronder de Omloop van Bedum,  werd eveneens financieel gesteund. Via het programma van Landschapsbeheer Groningen zijn verschillende groene projecten in Onderdendam, Zuid- en Noordwolde en Bedum mogelijk gemaakt. Ook zijn er verschillende voorstellen ingediend rond duurzame energie.

Brede zorgfunctie

Vanuit het programma 'Elk dorp een duurzaam dak' en vanuit provinciale middelen wordt het door ontwikkelen van het dorpshuis De Kern in Zuidwolde tot een multifunctioneel centrum met brede zorgfunctie een flinke stap dichterbij gebracht. De plannen daarvoor zijn ontwikkeld door bewoners van het dorp die op deze manier een nieuwe toekomst creëren voor het huidige dorpshuis De Kern.

Streekgebonden architectuur

Vanuit Kansrijk Groningen vroeg de gemeente Bedum zelf met succes middelen aan voor een totaalbedrag van circa 900.000 euro. Het ging daarbij om drie projecten: het ontwerpen van nieuw te bouwen aardbevingsbestendige woningen onder streekgebonden architectuur in Onderdendam, de plannen voor de nieuwe aardbevingsbestendige school in Zuidwolde en de omgeving van de  Togtemaarschool in Bedum.

"Door al deze bijdragen komt er de komende tijd in de gemeente Bedum extra veel moois van de grond. In het bijzonder dankzij de inzet van de verschillende bewonersinitiatieven en verenigingen. De inzet van onze dorpencoördinator is en blijft daarbij van groot belang. Initiatieven weten zo beter de weg en worden gesteund in hun idee", zo geeft burgemeester Erica van Lente van Bedum aan.

Bijlage