Nieuwsbericht Armoedebestrijding krijgt vorm door pact voor samenredzaamheid

Gepubliceerd op: 19 maart 2014

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben samen met 16 andere organisaties  de aftrap gegeven voor het Pact voor Samenredzaamheid. Dit ‘pact’ verbindt verschillende partners die zich bezighouden met het bestrijden van armoede in de gemeenten. De wethouders Sociale Zaken en Werk en vertegenwoordigers van de organisaties ondertekenden het pact op 13 maart in Openluchtmuseum ‘t Hoogeland in Warffum.

Actieprogramma

De partners in het pact gaan aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma, gericht op voorkomen en bestrijden van armoede. Twee projecten in dit kader zijn een Eigen Kracht Café en een volkstuinproject. Het Eigen Kracht Café is een niet aan leeftijd gebonden doe- en ontmoetingsplek voor mensen, op verschillende locaties in de gemeenten. Bij het volkstuinproject vormt een coöperatie een zelfvoorzienende groene oase voor educatie, ontmoeting en leuke dagbesteding.

Website

Bij de aftrap werd ook www.pactvoorsamenredzaamheid.nl gelanceerd. Op deze website is een agenda te vinden met allerlei interessante activiteiten, maar ook nuttige links en informatie over projecten waar mensen zelf een stap kunnen zetten weg van de armoede.

Partners

Het Pact voor Samenredzaamheid is een initiatief van de cliëntenraad en de afdeling Sociale Zaken & Werk Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Naast de gemeenten is het Pact ook ondertekend door Cliëntenraad SoZaWe BMW, Elker Jeugd- en opvoedhulp, Groen Links Eemsmond en Winsum, Groningse Kredietbank, Humanitas ’t Hoogeland, Noaberschap De Marne, NOVO, Solidair Groningen & Drenthe, Voedselbank Het Hogeland, Stichting Leergeld ‘Het Hoogeland’, Stichting Platform Gehandicapten De Marne, Stichting Vrienden van de Arme Kant Winsum, Stichting Welzijn en Dienstverlening, Stichting Corelsa Aid-s Network. Tijdens de bijeenkomst hebben zich ook drie nieuwe partners aangemeld: Repaircafé Winsum, Stichting Present en SP Eemsmond.