Nieuws

Veranderingen in bijstand voor gezinnen

Er zijn mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering, maar deze niet hebben aangevraagd. Misschien bent u dat wel. Heeft u heeft na 1 januari 2012 geen uitkering aangevraagd, omdat u dacht dat u door de huishoudinkomenstoets geen uitkering zou krijgen? U kunt zich tot en met 16 september 2012 melden bij Sociale Zaken en Werk Bedum, De Marne & Winsum of, wanneer u 65 jaar of ouder bent, bij de Sociale verzekeringsbank (SVB). Lees meer over: Veranderingen in bijstand voor gezinnen

Openingstijden burgerzaken en politie augustus 2012

De balie burgerzaken is in augustus niet in de avonduren geopend; op werkdagen kunt u er van 8:00 tot 12:00 terecht. Op woendsdagmiddag is de afdeling in augustus van 13:00 tot 16:30 geopend. Lees meer over: Openingstijden burgerzaken en politie augustus 2012

St. Annerweg weer open voor verkeer

Hoewel het werk aan het fietspad langs de St. Annerweg nog niet klaar is, is de weg al wel weer open voor het verkeer. Ter plaatse gelden snelheidsbeperkingen van 30 en 50 kilometer per uur. Fietsers kunnen (nog) geen gebruik maken van het fietspad. Fietsen kan op de rijbaan. Naar verwachting is het fietspad begin augustus klaar. Lees meer over: St. Annerweg weer open voor verkeer

Bewoners maken keuzes in eigen straat: Prof. Boermastraat in Bedum wordt opnieuw ingericht

De komende herfst wordt begonnen met de herinrichting van de Prof. Boermastraat in Bedum. Het werk is onderdeel van het project ‘Herinrichting Professorenbuurt’, waarin de gemeente nauw samenwerkt met woningstichting Wierden en Borgen. De bewoners van de Prof. Boermastraat hebben grote invloed gehad op de herinrichtingsplannen. Via het internet konden zij aangeven hoe de straat moet worden ‘aangekleed’. Het college van burgemeester en wethouders volgt de voorkeuren van de straatbewoners. Lees meer over: Bewoners maken keuzes in eigen straat: Prof. Boermastraat in Bedum wordt opnieuw ingericht

Klanttevredenheidsonderzoek: ruime voldoende voor Wmo-dienstverlening

Bedumers die een beroep doen op de gemeente voor Wmo-voorzieningen beoordelen de dienstverlening met een ruime voldoende: 7,2. Dit blijkt uit een enquête die onlangs onder die klanten is gehouden. Onderzoeksbureau Aha! uit Groningen, dat de enquêteronde hield, constateert dat geen enkel onderzocht aspect als ‘zwak’ kan worden aangemerkt. Het gemeentebestuur heeft met tevredenheid kennis van de resultaten genomen. Lees meer over: Klanttevredenheidsonderzoek: ruime voldoende voor Wmo-dienstverlening

St. Annerweg langer gestremd

De stremming van de St. Annerweg/N993 duurt langer dan verwacht. Aanvankelijk was het de bedoeling om die stremming op 6 juli op te heffen; door het slechte weer van de afgelopen tijd heeft het werk vertraging opgelopen. Wanneer de stremming definitief wordt opgeheven, is nog niet bekend. De provincie heeft de weg voor het autoverkeer afgesloten in verband met de aanleg van een fietspad. Lees meer over: St. Annerweg langer gestremd

Groenonderhoud

De gemeente ontvangt met enige regelmaat opmerkingen over de onderhoudstoestand van openbaar groen. Die toestand is, dat erkennen we, niet altijd optimaal. Het onderhoud aan het groen is onder druk van bezuinigingen terug gebracht. Dat heeft tot gevolg dat het groen weliger tiert dan eigenlijk zou moeten. Het budget voor dat onderhoud is met ingang van dit jaar met 50.000 euro terug gebracht naar drie ton. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen. Lees meer over: Groenonderhoud

Hondenpoep

In de Algemene Plaatselijke verordening (APV) is bepaald dat hondenbezitters moeten voorkomen dat er hondenpoep terecht komt op de openbare weg, op de stoep, op fietspaden, in speeltuinen en in zandbakken en op plaatsen waar kinderen spelen. Jammer genoeg houden veel hondenbezitters zich hier niet aan. Met alle kwalijke en smerige gevolgen van dien. Nog te vaak horen we dat hondenpoep op die locaties niet is opgeruimd en dus overlast veroorzaakt. Lees meer over: Hondenpoep

Diverse stremmingen in Bedum

Verschillende woonstraten in Bedum die uitkomen op de Waldadrift en Boterdiep Oz worden de komende weken gestremd. Dat is nodig omdat er ‘inritconstructies’ worden aangebracht. Dit zijn drempels die automobilisten er op attenderen dat ze een 30-kilometer gebied in rijden. De constructies dwingen tot beperking van de snelheid. Lees meer over: Diverse stremmingen in Bedum

Politie krijgt onderkomen in gemeentehuis

Sinds maandag 2 juli is een politiepost gevestigd in het gemeentehuis in Bedum. Het onderkomen aan de Vlijt in Bedum is vanaf dat moment niet meer beschikbaar. Het nieuwe onderkomen in het gemeentehuis aan de Schoolstraat is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur. De politie in Bedum is bereikbaar via 0900-8844 (lokaal tarief). Lees meer over: Politie krijgt onderkomen in gemeentehuis