Nieuwsbericht Mogelijk constructief gebrek woningen Bedum

Gepubliceerd op: 12 september 2014

Bij een reguliere schade-inspectie van NAM is door een schade-expert een constructief gebrek ontdekt bij een specifiek type Jarino-woning aan het Aconietenhof in Winsum. Bij nader onderzoek door een bouwkundig-expert en medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht van die gemeente  is vast komen te staan dat het verstandig is om de leegstaande woning uit voorzorg te stabiliseren. Het gaat hier om een zelfde type woning waar eerder door NAM maatregelen zijn genomen in Warffum.

Zelfde type woningen in Bedum 

Zulke  woningen staan ook aan De Vlasakker, Ommelanderdrift en De Lijnbaan in Bedum. Er is op dit moment geen aanleiding om direct dergelijke maatregelen te nemen omdat er geen veiligheidsrisico is. Er komt op korte termijn een zelfde onderzoek in Bedum. Wanneer we daarover meer informatie hebben, beleggen wij een bijeenkomst. Hierin wordt uitleg gegeven door verschillende partijen, waaronder de burgemeester van Bedum, vertegenwoordigers van NAM en Arcadis. Ook hebben de bewoners van die woningen dan de mogelijkheid tot het stellen van vragen.