Nieuwsbericht Lageweg Bedum gestremd

Gepubliceerd op: 25 mei 2016

De Lageweg in Bedum is van 1 tot en met 3 juni gestremd voor autoverkeer. De stremming houdt verband met het aanbrengen van een beschoeiing in de waterloop aan de oostkant van de weg. Het talud verzakt plaatselijk en het wegdek heeft daarvan te lijden.

De stremming geldt het deel van de weg tussen de Wroetende Mol en de spoorwegovergang. Het werk wordt uitgevoerd door Beukema Grondwerken uit Onderdendam. Het bedrijf verwacht het werk op vrijdag 3 juni klaar te hebben. Desondanks is vertraging niet uitgesloten. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden wel van de weg gebruik maken maar kunnen wat hinder ondervinden.