Nieuwsbericht Laatste deel Wilhelminalaan wordt aangepakt

Gepubliceerd op: 17 augustus 2015

Het deel van de Wilhelminalaan in Bedum tussen de spoorwegovergang en de Emmalaan wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden beginnen op 24 augustus en duren naar verwachting tot half oktober. Het verkeer moet in die periode rekening houden met vertraging. Het weggedeelte wordt in oktober gedurende een week helemaal gestremd. Het verkeer wordt dan omgeleid.

In 2008/2009 gingen de Stationsweg en een deel van de Wilhelminalaan – de belangrijkste doorgaande route in Bedum - op de schop. Van de herinrichting van het noordelijke deel van de Wilhelminalaan werd toen afgezien. De verwachting was dat op de locatie van de oude gasfabriek tussen de Wilhelminalaan en Boterdiep Wz nieuwbouw zou komen. Na de afronding daarvan zou dat weggedeelte worden aangepakt.

Begin 2014 besloot woningstichting Wierden en Borgen echter af te zien van de bouw van een appartementencomplex op die locatie. Daardoor werd de herinrichting weer actueel. De plannen liepen echter vertraging op. Het was de bedoeling de werkzaamheden het afgelopen voorjaar uit te voeren. Dat stuitte echter op bezwaren van de raad en dorpsbelangen Onderdendam. De plannen voorzagen in een langdurige stremming van het weggedeelte.

Door die stremming zou vrachtverkeer – ook dat van en naar de zuivelfabriek in Bedum – grotendeels door Onderdendam moet worden geleid. Dat zou tot een onacceptabele verkeersdruk in het dorp leiden. Voor het college was dat aanleiding de plannen te herzien.

Herziene plannen

In de gewijzigde plannen wordt nu één rijstrook van de Wilhelminalaan open gehouden. Het verkeer wordt met verkeerslichten geregeld. In eerste instantie wordt de westelijke rijstrook aangepakt. Die werkzaamheden duren naar verwachting tot 15 september. Na de afronding daarvan wordt de oostelijke rijstrook gestremd. Dat werk duurt tot circa 5 oktober.

De afwerking van het weggedeelte gebeurt naar verwachting tussen 5 en 12 oktober. Dan moet de Wilhelminalaan helemaal worden gestremd voor doorgaand verkeer. Dat wordt dan omgeleid via de Eemshavenweg (vrachtverkeer) en Wroetende Mol en de Lageweg. In deze periode zal de verkeersdruk in Onderdendam toenemen. Weggebruikers worden al bij Winsum, Middelstum, St. Annen en op de Noordzeeweg en de Eemshavenweg op de stremming gewezen.

De herinrichting van het noordelijke deel van de Wilhelminalaan gaat uiterlijk aansluiten bij het deel dat in 2010 aangepakt is. De beplanting, het straatmeubilair en dergelijke worden hetzelfde als nu al het geval is aan de andere deel van de weg. De bewoners van het weggedeelte zijn door de gemeente geïnformeerd. Hun woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Na de afronding van de herinrichting volgen nog werkzaamheden aan de Parallelweg, een deel van de Lageweg, Wroetende Mol en het noordelijke deel van de Stationsweg. Die werkzaamheden moeten half november klaar zijn.