Nieuwsbericht Kapseizoen gestart

Gepubliceerd op: 17 december 2012

Het kapseizoen is van start gegaan in de gemeente Bedum. Tot 15 maart 2013 worden ongeveer 110  bomen geveld. Het betreft overwegend bomen die dood zijn of al dusdanig zijn aangetast dat ze gevaar opleveren wanneer ze niet gekapt worden. Er moeten helaas meer bomen dan gebruikelijk tegen de vlakte. Dat komt doordat veel essen ten prooi zijn gevallen aan essentaksterfte. Deze ziekte tast bomen onherstelbaar aan en besmet ook naburige essen.

De meeste te vellen bomen zijn oranje gemarkeerd door de gemeente. Op mysterieuze wijze is op een klein aantal bomen een oranje markering ‘ontstaan’. Die  bomen blijven gewoon staan. U vindt hier een lijst met straatnamen waar gekapt gaat worden. Op een deel van de plaatsen waar gekapt wordt, wordt op termijn herplant. Waar en welk type boom herplant wordt, is nog niet bekend.

Te kappen bomen 2012/2013

 Essen in verband met essentaksterfte

 Bedum

 • Waldadrift
 • Wolddijk
 • Ellerhuizen
 • Stedumerweg
 • Bij rotonde waldadrift    
 • Begraafplaats          

 

Zuidwolde       

 • Beyumerweg
 • Oosterseweg

 

Andere dode of erg slechte bomen

Onderdendam

 • Stadsweg

 Zuidwolde 

 • Noordwolderweg
 • Westerseweg
 • Tuinbouwstraat 

Bedum

 • Kapelstraat
 • Kastanje
 • Madelief
 • Fluitekruid
 • Burchtplein
 • Mekelstraat
 • Leeuwerik
 • Grotestraat
 • Lageweg
 • Riekeleprinsstraat
 • Lijnbaan