Nieuwsbericht Kapelstraat en deel Coendersstraat Bedum krijgt facelift

Gepubliceerd op: 29 april 2015

De Kapelstraat en een deel van de Coenderstraat in Bedum gaan binnenkort op de schop. Het riool in de straten moet worden vervangen of gerenoveerd. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de straten opnieuw in te richten. Dat gebeurt in twee fasen om de overlast te beperken en de bereikbaarheid te waarborgen.

Beide straten dateren uit de jaren '20 van de vorige eeuw. De riolering is sindsdien nooit vervangen en aan vernieuwing of renovatie toe. Ook de gas- en waterleidingen worden vernieuwd. De fundering van de straten wordt ook verbeterd; de huidige fundering is niet berekend op de tegenwoordige verkeersdruk.

Naast de ondergrondse infrastructuur wordt de straatverlichting ook vernieuwd. De nieuwe verlichting op het pleintje van de Walfriduslaan krijgt een 'nostalgische' uitstraling.
Het aantal parkeerplaatsen bij het sociaal-cultureel centrum De Meenschaar aan de Kapelstraat wordt uitgebreid en de straat zelf krijgt parkeervakken. Het groen in de straten wordt ook aangepakt. De bewoners kunnen uit drie soorten bomen en twee soorten en hagen kiezen. De gemeente volgt daarbij de voorkeur van de meerderheid van de bewoners.

Op het plein op de kruising van de beide straten met de Walfriduslaan staat een bronzen beeld van de heilige Walfridus; de grondlegger van Bedum. Het beeld is gemaakt door de bekende Amsterdamse beeldhouwer Iris le Rütte. Dit beeld 'lekte' in zijn oorspronkelijke vorm water. De installatie die daarvoor zorgde, raakte echter defect. Dit zal in het kader van de herinrichting worden hersteld.

Het werk begint in de eerste helft van mei. Beide straten moeten voor de komende bouwvakvakantie klaar zijn.